جستجو محصولات و مطالب
plg_search_sppagebuilder
جستجو - تماس ها
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها

حضور خانم پروفسور Dr. Nana Y.Schure متخصص پوست برجسته آلمانی در کنگره متخصصان پوست و مو در مورد نچرال کازمتيک

همزمان با برگزاری سيزدهمين کنگره بين المللی متخصصين پوست و مو ايران خانم پرفسور Dr. Nana Y.Schurer از متخصصين پوست برجسته آلمانی سخنرانی خواهند داشت وی ضمن تاليف چندين کتاب و ارائه مقالات متعدد در زمينه Anti Aging همچنين عضو انجمن بين المللی آنتی ايجينگ می باشد .ايشان همچنين مشاور ارشد برند ددوسنس در طراحی محصولات آنتی ايجينگ گياهی می باشد و به دعوت برند ددوسنس و شرکت ويوناسان برای ايراد سخنرانی در زمينه تاثير محصولات نچرال بر زيبايی پوست به ايران سفر کرده است . سخنرانی نام برده در تاريخ 9 آبان در سالن اصلی کنگره ساعت 10 تا 10:45 می باشد . همچنين وی برای پاسخ گويی به سوالات متخصصين پوست ايرانی در زمينه برند ددوسنس و تحقيقات نوين اثرات مواد طبيعی بر زيبايی در طی 3 روز کنگره (7 تا9 آبان )در غرفه برند ددوسنس در سالن نمايشگاهی هتل المپيک حضور خواهند داشت

Copyright © 2016 - ® تمامی حقوق برای ددوسنس محفوظ است