جستجو محصولات و مطالب
plg_search_sppagebuilder
جستجو - تماس ها
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - وب لینک ها

مسئولیت پذیری و برگشت پذیری

طبیعتاً  نه می گوییم!
شما روغن های گیاهی، سیلیکون، PEG، ترکیبات پلی سایکلیک مشک و یا عصاره های حیوانی در محصولات ما یافت نخواهید کرد. ما حتی از تست محصولات بر روی حیوانات خودداری می کنیم!
طبیعتاً بلی می گوییم!
ما به مسئولیت خود در برابر طبیعت بلی گفته ایم! طبیعتی که عصاره ها و ترکیبات گیاهی طبیعی فراوان و سودمندی را برای استفاده در محصولات بهداشتی و آرایشی مان در اختیارمان قرار داده است. ما هم چنین به مسئولیت اجتماعی خود پاسخ بلی داده ایم. برای ما مفهوم "برگشت پذیری" به معنی پذیرش مسئولیت در برابر طبیعت، انسان و آسایش نسل های آینده  است.

Copyright © 2016 - ® تمامی حقوق برای ددوسنس محفوظ است